Ние членуваме
във
FIATA и НСБС
и работим
по Общите условия на
Националното сдружение
на българските
спедитори