Кръстю Кръстев
управител
тел. (052) 681 661
факс: (052) 611 003
мобилен: 0888 359
294

Мариана Григорова
мениджър отдел

Транзит

тел. +359 52 681 662
факс: 359 52 611 003
мобилен: 0899 408 079

Галина Иванова
мениджър отдел

Внос

тел. +359 52 681 665
факс: 359 52 611 003
мобилен: 0887 254 886

Елвира Енчева
мениджър отдел
Износ

тел.
+359 52 681 663
факс: 359 52 611 003
мобилен: 0895 645 596